Toiminta yleisesti

Lukion oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia lukiolaisia kouluun liittyvissä asioissa. Oppilaskunnalle, eli koulun opiskelijoille valitaan hallitus ajamaan kaikkien opiskelijoiden asiaa lukion asioiden suhteen. Hallitus pyrkii parantamaan lukion ilmapiiriä, auttaa ongelmissa ja järjestää aktiviteetteja, kuten erilaisia tapahtumia, muun muassa LAN-partyja. Joku jäsenistämme käy säännöllisesti opettajainkokouksissa kertomassa oppilaskunnan mielipiteen päätettävistä asioista.

Hallitus myös pyrkii ylläpitämään lukion opiskelijoiden vireystilaa huolehtimalla ensimmäisen kerroksen kahviautomaatin toiminnasta.

Lukion oppilaskunnan hallitukseen kuuluu aina puheenjohtaja, joka valitaan lukuvuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tämän jälkeen muihinkin hallituksen tehtäviin valitaan joku hallituksen jäsen. Hallituksen tehtäviin kuuluu muiden muassa rahastonhoitaja, lukiolaisten liiton vastaava sekä projektivastaava.

 

Tapahtumista

Hallituksen tehtäviin kuuluu myös erinäisten tapahtumien järjestäminen lukion oppilaille. Opiskelijat voivat esittää toiveitaan mahdollisten tulevien tapahtumien suhteen toimittamalla hallitukselle kirjallisen ilmaisun, joka käsitellään seuraavassa oppilaskunnan kokouksessa tai osallistumalla itse kokoukseen ja esittämällä asiansa siellä.

Menneisyydessä hallitus on järjestänyt esimerkiksi saunailtoja, liikennevalopäiviä ja LAN-partyja.